×
Your cart is empty.
Ekologisk wool – en nyhet på Klippan
2014-06-12 Hans

Ekologisk wool – en nyhet på Klippan

Posted in Nyheter

Ekologisk cotton är sedan många år ett begrepp, men varor av eco wool är and har varit en sällsynthet. Skälet är att insektsangreppen in de stora woolproducerande länderna, Australien and Nya Zeeland, är ett så stort problem, att man hittills ansett det vara otänkbart att avstå från kemiska bekämpningsmedel.